Funkcjonowanie ośrodka w czasie pandemii

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi informuje, iż osoby przystępujące do szkolenia z doskonalenia techniki jazdy

mają obowiązek noszenia maseczki/przyłbicy oraz rękawic ochronnych.

Na terenie ODTJ mogą przebywać jedynie osoby zapisane na szkolenie.

Wstęp na 15 minut przed wyznaczonym terminem szkolenia. Wszyscy wypełniają oświadczenie o stanie zdrowia (załącznik) i poddają się pomiarowi temperatury termometrem bezdotykowym. Osoby o podwyższonej temperaturze (powyżej 37,5oC) nie zostaną wpuszczone na teren ośrodka.

Informujemy, że dla zakupionych wcześniej bonów podarunkowych zostaje wydłużony termin na realizację szkolenia o czas, w którym szkolenia są zawieszone.

Kasa gotówkowa WORD jest zamknięta do odwołania!

Preferowany jest zakup bonów i jazd szkoleniowych przez stronę: https://odtjsieradz.pl/zapisy/

informacje o szkoleniach i inne: tel. 43 822 62 68:

drogą elektroniczną: biuroobslugi@odtjsieradz.pl